Vi har ledige pladser for skoleåret 2023/24 og har Rammeaftaler med de fleste kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland.

 

 

Libertasafdelingen, Hørsholm

Libertas
– vores afdeling i Hørsholm

Et helt nyt uddannelses-, udviklings-
og behandlingssted. 

Læs mere her.

 

 


 

Klik og se vores Solisttilbud

 Solisttilbud - Idræts- og uddannelsesakademiet

De særligt svære sager med stor grad af kompleksitet.

Ledelsen på Idrætsakademiet

Ledelsen på Idrætsakademiet

Fra venstre: Skoledirektør Shirley Andersen / Skoleleder Jakob Hammer-Helmich / Leder administration og økonomi Charlotte Rasmussen / Stifter og direktør Charlotte Friedrichsen / Afdelingsleder familiebehandling og boprojekter Bonnie Malling / Ledelseskonsulent Heidi Stenberg.


 

Klik og se vores nyeste Ydelseskatalog

 

 


Flotte karakterer til vores elever i år!

Vi er glade for igen i år at have taget vores ældste elever til udskolingsprøver. Der blev givet mange forskellige karakterer, hvor vi endte på et flot 6,7. Der blev blandt andet givet 13 10-taller og 15 12-taller. Vi er meget stolte over, hvor meget vores elever har knoklet og udviklet sig fagligt i løbet af deres tid på Idrætsakademiet.

  

Velkommen til Idræts- og uddannelses­akademiet

Idræts- og uddannelsesakademiet er en overbygning på det, der tidligere alene hed Idrætsakademiet, som nu har udvidet med en lang række andre tilbud.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder skoletilbud, specialundervisning, 10. klassescenter, dagbehandlingstilbud, STU-uddannelse og -linjer, ressourceforløb, afklaringsforløb, jobtræning og erhvervsafklaring. Herudover børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og udredning.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder også familiebehandling, mentorordninger, støttekontaktpersonordninger, fritidstilbud, kørselsordninger, ungdomskollektiv og enkeltmandsprojekter.

Idræts- og uddannelsesakademiet er tilbud til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelser. Autismespektrum-forstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Vi er specialiseret i ungdomspsykiatri og udbyder helt individuelle løsninger med stor grad af fleksibilitet i et IKKE-klientgørende og afstigmatiserende miljø.

Vi tilbyder en bred metodisk tilgang og med særlig stor fokus på ressourceudvikling. I de psykiatriske diagnoser ligger der nemlig også en lang række ressourcer, vi trækker frem og sætter i fokus.

Vores helt særlige metoder og tilgange sikrer de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt og udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Samtidig tilbyder vi en bred vifte at behandlingstilbud, der på holistisk vis indeholder både det psykiatriske og lægefaglige, det psykologiske og terapeutiske, det pædagogiske og funktionelle, det miljøterapeutiske og eksponerende, det fysiske, fysioterapeutiske, idrætsmæssige og kropslige, samt det faglige, ressource- og uddannelsesmæssige perspektiv. Endvidere det sociale element, der udfolder den enkelte i et miljø, hvor identitet kan søges og udvikles.

Behandling og udredning

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner mm.
Mik Adsersen. Psykiater.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.aut. Godkendt specialist i psykoterapi for voksne af Dansk Psykolog Forening.
Faisal Saleem. Cand.psyk.aut.

Aktuelt

LEDELSE
Skoledirektør:
Shirley Andersen
Skoleleder:
Jakob Hammer-Helmich
Afdelingsleder: 
Bonnie Malling
Behandlingskoordinator:
Emilie Marie Nielsen
Leder, administration og økonomi:
Charlotte Rasmussen
Stifter og direktør:
Charlotte Friedrichsen

NYHEDER
Aflastningstilbud

Læs her »


Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »


Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »

Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Idrætsakademiet indgår fuldt indfaset overenskomst med Danmarks Lærerforening
Læs mere »

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Idrætsakademiets Specialskoletilbud aps.
Cvr. 36538317

Visitation, information

Ved henvendelse vedrørende visitation kontakt venligst:
administration@idraetsakademiet.dk


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk

 

Persondatapolitik

Vi er medlem her

Idrætsakademiet er medlem af LOS

Idrætsakademiet er medlem af Ligeværd

Idrætsakademiet er medlem af Dansk Erhverv

Overenskomster

Vi har overenskomst med:
Danmarks Lærerforening