Dagbehandlingstilbud


Psykologisk/psykiatrisk behandling

Vi tilbyder vores elever psykiatrisk og psykologisk behandling under forløbet på Idrætsakademiet. Det er vores erfaring, at det giver god mening og et godt resultat, at det hele er samlet på samme sted.
 

Psykiatrisk behandling

Vores psykiater er på stedet og kan følge eleverne tæt. På den måde kan vi varetage det medikamentelle behandlingsansvar for de elever, der overgår til os. Det betyder hurtig respons og evt. justering i behandlingen. Vores psykiater kan deltage på behandlings- og netværksmøder og er med til at udarbejde den videre behandling psykologisk m.m. Der udarbejdes ligeledes en lægelig behandlingsplan.

Herudover kan vi udarbejde psykiatriske vurderinger, speciallægeerklæringer, udredningsforløb, undersøgelser og testninger.
 

Psykologisk behandling

Idrætsakademiet har tilknyttet flere psykologer, der kan varetage forskellige psykologiske forløb m.m.
Forløbenes form og indhold aftales individuelt.
Vores psykologer udarbejder også vurderinger,
udredninger og diverse testninger.
 

Dagbehandlingstilbud (recovery-forløb)

Dagbehandlingsdelen anvendes oftest sammen med skoletilbuddet, som en integreret del af dagligdagen og undervisningen.
Der tilbydes en lang række aktiviteter.
Dagbehandlingstilbuddet indeholder bl.a.:

 • Miljøterapi
 • Psykologisk og psykiatrisk behandling
 • Fysisk aktivitet og sundhed (fysioterapi, ride­terapi m.m.)
 • Kreative aktiviteter
 • Socialtræning, transporttræning, eksponering m.m.
   

Recovery

Efter en periode med indlæggelse og behandling kan der være behov for en periode til at komme sig. Center for Ungdomspsykiatri og Recovery tilbyder forløb med dette sigte. Forløbene kan anvendes som et alternativ til f.eks. døgnplacering og kan indeholde helt individuelle planer og evt. videre behandling.
Recoveryforløbene kan både foregå på og uden for Centret.

Forløbene kan være på fuld tid med tilbud omkring aktiviteter, undervisning, miljøterapi og anden færdighedstræning. Vi har tilknyttet en række fagkyndige behandlere og kontaktpersoner. Personalet har stor erfaring med unge, der er udfordret af en psykiatrisk lidelse.

 • Mentorer og støttekontaktpersoner specielt for unge psykisk syge
 • Undervisning/uddannelse/udvikling
 • Jobplan/jobtræning, afklaringsforløb og
 • uddannelsesparathed
 • Fysisk aktivitet, idræt og sundhed
 • Kursusforløb
 • Rideterapi
 • Støtte til at klare uddannelse, transport, job m.m.
 • Forældrestøtte og psykoedukation

 

Vores værdigrundlag i stikord

Afstigmatisering • Empowerment
Fleksibilitet • Udvikling og nytænkning.

Aktuelt

LEDELSE
Skoledirektør:
Shirley Andersen
Skoleleder:
Jakob Hammer-Helmich
Afdelingsleder: 
Bonnie Malling
Pædagogisk psykolog:
Emilie Marie Nielsen
Leder, administration og økonomi:
Charlotte Rasmussen
Stifter og direktør:
Charlotte Friedrichsen

NYHEDER
Aflastningstilbud

Læs her »


Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »


Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »

Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Idrætsakademiet indgår fuldt indfaset overenskomst med Danmarks Lærerforening
Læs mere »

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Idrætsakademiets Specialskoletilbud aps.
Cvr. 36538317

Visitation, information

Ved henvendelse vedrørende visitation kontakt venligst:
administration@idraetsakademiet.dk


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk

 

Persondatapolitik

Vi er medlem her

Idrætsakademiet er medlem af LOS

Idrætsakademiet er medlem af Ligeværd

Idrætsakademiet er medlem af Dansk Erhverv

Overenskomster

Vi har overenskomst med:
Danmarks Lærerforening