Målgruppe

På Idrætsakademiet modtager vi elever med psykiatriske problemstillinger og psykiske sårbarheder.
Eleverne til vores skoletilbud er typisk mellem- og udskolingselever.
Elever i vores skoleafdeling er mellem 10 og 16/18 år.
Studerende på vores STU-uddannelser er mellem 16 og 25 år.
Unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år kan visiteres til vores forskellige tilbud fra jobcentrene og andre forvaltninger.

Vi har tilbud til autismespektrumforstyrrelser og andre udviklingsforstyrrelser. Herunder infantil autisme og Aspergers syndrom samt GUA og tilknytningsforstyrrelser. Desuden kan vi hjælpe unge med angsttilstande, depression, PTSD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, OCD m.m.

Vores elever kan ligeledes være udfordret af kormorbiditet, generelle og specifikke indlæringsudfordringer.

Vores kernekompetencer findes inden for området af:
F20-29: Skizofreni og psykotiske tilstande
F30-39: Affektive sindslidelser
F40-49:  Nervøse og stressrelaterede tilstande
F50: Spiseforstyrrelser
F60-61: Forstyrrelser af personlighedsstruktur og adfærd
F70: Mental retardering af lettere grad
F84: Aspergers syndrom og lettere udviklingsforstyrrelser
F 90-91: ADHD, adfærds- og tilknytningsforstyrrelser

Kontakt os gerne for en drøftelse af den enkeltes udfordringer og hør nærmere om vores ekspertise inden for målgrupperne og hvad vi kan tilbyde.

Aktuelt

LEDELSE
Skoledirektør:
Shirley Andersen
Skoleleder:
Jakob Hammer-Helmich
Afdelingsleder: 
Bonnie Malling
Behandlingskoordinator:
Emilie Marie Nielsen
Leder, administration og økonomi:
Charlotte Rasmussen
Stifter og direktør:
Charlotte Friedrichsen

NYHEDER
Aflastningstilbud

Læs her »


Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »


Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »

Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Idrætsakademiet indgår fuldt indfaset overenskomst med Danmarks Lærerforening
Læs mere »

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Idrætsakademiets Specialskoletilbud aps.
Cvr. 36538317

Visitation, information

Ved henvendelse vedrørende visitation kontakt venligst:
administration@idraetsakademiet.dk


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk

 

Persondatapolitik

Vi er medlem her

Idrætsakademiet er medlem af LOS

Idrætsakademiet er medlem af Ligeværd

Idrætsakademiet er medlem af Dansk Erhverv

Overenskomster

Vi har overenskomst med:
Danmarks Lærerforening